company logo
УПРАВЛІННЯ КАДРІВ
АПАРАТУ ВР УКРАЇНИ
company logo24 жовтня 2019, 10:45

Підвищення кваліфікації працівників першого року роботи в Апараті Верховної Ради України


Навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації для новопризначених працівників Апарату Верховної Ради України проводиться відповідно до законодавства України про державну службу та розраховано на 72 години занять. Навчання буде проходити у непленарні тижні сесійної роботи Верховної Ради України без відриву працівників від основної роботи.

Метою навчання є набуття слухачами знань, умінь і навичок, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності в Апараті Верховної Ради України.

Відповідно до навчальної програми передбачено розгляд питань щодо законодавчого процесу у Верховній Раді України, особливостей нормотворчої діяльності в Апараті Верховної Ради України та організації діяльності державного службовця, а також питань публічного управління, парламентської реформи, європейської інтеграції України, професійної етики, психологічних основ професійної діяльності, ділового мовлення, гендерної політики, налагодження ефективної комунікації, запобігання і протидії корупції тощо.

Фахівці Національного агентства України з питань державної служби, Представництва НАТО в Україні, Національної академії державного управління при Президентові України, Національного університету “Києво-Могилянська академія”, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, Київського національного торговельно-економічного університету, Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України та керівники структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України висвітлять актуальні теоретичні питання, а також особливості їх практичного застосування у подальшій роботі.

Навчальний курс передбачає тренінги, практичні заняття, інтерактивну рольову взаємодію і роботу в групах.

© Верховна Рада України 1994-2019
інформаційна підтримка — Управління кадрів
програмно-технічна підтримка — Управління комп'ютеризованих систем

Окремі функції сайту працюють у тестовому режимі