company logo
УПРАВЛІННЯ КАДРІВ
АПАРАТУ ВР УКРАЇНИ
company logo04 березня 2020, 11:50

Інформація про проведення конкурсу


У разі оголошення конкурсу на посади державної служби в Апараті Верховної Ради України відповідна інформація оприлюднюється на Єдиному порталі вакансій державної служби Національного агентства України з питань державної служби (https://career.gov.ua),  а також веб-сайтах Верховної Ради України (www.rada.gov.ua) та Управління кадрів Апарату Верховної Ради України.

Вимоги до осіб, які претендують на вступ на державну службу в Апараті Верховної Ради України, відповідно до положень Закону України «Про державну службу» визначаються Умовами проведення конкурсу, що затверджуються Керівником Апарату Верховної Ради України при оголошенні конкурсу на відповідну посаду.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі на зайняття посади державної служби, подає через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС (https://career.gov.ua) необхідну інформацію:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за встановленою формою;

2) резюме встановленої  форми, в якому обов’язково зазначається інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах проведення конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та за наявності підстав потребує розумного пристосування, подає заяву про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Також може подаватися додаткова інформація, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійної компетентності, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації.

Форми для подання інформації щодо участі в конкурсі https://career.gov.ua/site/view-article?id=9.

Телефони для довідок:   (044) 255-21-14,  (044) 255-33-95.

Кандидати на зайняття посади державної служби проходять наступні етапи оцінювання:

тестування на знання законодавства – тест на визначення рівня знань Конституції України, законодавства про державну службу, антикорупційного та іншого законодавства. (перелік тестових завдань оприлюднено на веб-сайті НАДС  https://nads.gov.ua);

ситуаційні завдання розв’язуються кандидатами на зайняття посад державної служби категорій «А» та «Б» письмово (власноруч або з використанням комп’ютерної техніки). Кількість таких завдань (від одного до трьох) визначає Конкурсна комісія залежно від встановлених вимог до професійної компетентності;

співбесіду проводить Конкурсна комісія, а також особи, які залучені до її роботи.

Переможець конкурсу визначається Керівником Апарату Верховної Ради України серед кандидатів запропонованих Конкурсною комісією (не більше п’яти кандидатів, які набрали найбільшу загальну кількість балів відповідно до загального рейтингу кандидатів).

З метою визначення переможця конкурсу Керівник Апарату Верховної Ради України або уповноважена ним особа проводить співбесіду з кожним таким кандидатом.

Результати конкурсу оприлюднюються на Єдиному порталі вакансій державної служби НАДС (https://career.gov.ua) не пізніше ніж протягом 45 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Більш детально з конкурсною процедурою можна ознайомитись у Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами).

© Верховна Рада України 1994-2020
інформаційна підтримка — Управління кадрів
програмно-технічна підтримка — Управління комп'ютеризованих систем

Окремі функції сайту працюють у тестовому режимі