company logo
УПРАВЛІННЯ КАДРІВ
АПАРАТУ ВР УКРАЇНИ
company logo28 травня 2021, 12:00

Прийом на навчання до магістратури за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”


Прийом на навчання до Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка як правонаступника Національної академії державного управління при Президентові України здійснюється за такими освітніми програмами:

  •    за рахунок державного замовлення

-       “Публічне управління та адміністрування” (заочна форма навчання строком 1,5 роки);

  •   за контрактом

-       “Публічне управління та адміністрування” (денна та заочна форма навчання строком 2 роки);

-       “Державна служба” (денна та заочна форма навчання строком 2 роки);

-       “Місцеве самоврядування” (денна та заочна форма навчання строком
2 роки);

-       “Парламентаризм та парламентська діяльність” (денна та заочна форма навчання строком 2 роки).

На навчання за державним замовленням на заочну форму можуть вступати державній службовці Апарату Верховної Ради України, посади яких належать до посад державної служби підкатегорії Б3 категорії “Б”, категорії “В”, які здобули ступінь вищої освіти магістра/бакалавра, мають стаж державної не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії.

На навчання за контрактом на денну та заочну форми навчання можуть прийматися працівники Апарату Верховної Ради України, що мають освітній ступінь бакалавра чи магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Терміни прийому документів від вступників до магістратури:

  •  за державним замовленням

-          основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови – 30 червня 2021 року;

-          прийом заяв від вступників для участі у конкурсному відборі
15 по 23 липня 2021 року;

-          проведення фахових вступних випробувань з 26 по 30 липня 2021 року;

  •    навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

-          основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови – 30 червня 2021 року;

-          прийом документів з 2 по 7 серпня 2021 року;

З детальною інформацією щодо умов прийому на навчання до Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка можна ознайомитись за посиланням http://ipacs.knu.ua/?lang=ukr&tip=osn&tipn=Page&page=14

З 2021 року конкурсний відбір здобувачів вищої освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” для другого (магістерського) рівня вищої освіти на навчання за державним замовленням здійснюється за результатами:

-            вступних випробувань, які проводяться у закладах вищої освіти, з основ держави і права, основ економіки та співбесіди з питань, що стосуються державного управління;

-            єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) (англійської, німецької, французької, іспанської) з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання, крім випадків, передбачених законодавством.

Вступ на небюджетні конкурсні пропозиції передбачає складання ЄВІ, який вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат єдиного вступного іспиту, або скласти відповідний вступний іспит у закладі вищої освіти.

Важливо! Реєстрація на ЄВІ з іноземної мови триватиме до 18:00 3 червня 2021 року за посиланням https://vstup.knu.ua/vkhid


© Верховна Рада України 1994-2021
інформаційна підтримка — Управління кадрів
програмно-технічна підтримка — Управління комп'ютеризованих систем

Окремі функції сайту працюють у тестовому режимі