company logo
УПРАВЛІННЯ КАДРІВ
АПАРАТУ ВР УКРАЇНИ
company logo05 червня 2018, 14:45

Відділ з питань державної служби, добору та розвитку персоналу


ПІП, посада

Контактні дані

 

 

 
Лещенко

Микола Михайлович

керівник відділу

 

 

 

тел: (044) 255-21-44

E-mail: leschenko@v.rada.gov.ua

 

 

       Основні напрямки діяльності:

 

здійснює аналіз законодавства, готує пропозиції та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань державної служби  та управління персоналом;

здійснює роботу щодо організації та забезпечення функціонування державної служби в Апараті, прогнозування розвитку персоналу, реалізації положень Закону України “Про  державну службу ”;

опрацьовує в межах своїх повноважень проекти нормативних документів, що регламентують діяльність структурних підрозділів Апарату;

забезпечує розробку спеціальних вимог до професійної компетентності  державних службовців Апарату, надає методичну та практичну допомогу у розробленні  посадових інструкцій державних службовців Апарату, готує відповідні проекти на затвердження;

у разі оголошення конкурсу проводить перевірку документів кандидатів на вакантні посади державної служби щодо відповідності їх встановленим законом вимогам;

здійснює організаційне та методичне забезпечення роботи Комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби в Апараті;

забезпечує адміністрування та зберігання результатів конкурсного відбору, веде облік  других за результатами конкурсу кандидатів на зайняття вакантних посад та інформує їх про відкриття вакансії, якщо відповідна посада протягом року стала вакантною;

здійснює організаційне та методичне забезпечення стажування державних службовців на інших посадах, у тому числі в інших державних органах, а також стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на державній службі, для створення передумов їх професійного зростання;

готує проекти розпорядчих актів та інші документи щодо присвоєння державним службовцям відповідних рангів;

здійснює організаційне та методичне забезпечення проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, а також разом з іншими структурними підрозділами бере участь у визначенні потреб у професійному навчанні, прийнятті рішення щодо преміювання та планування їхньої кар’єри;

аналізує разом з керівниками інших структурних підрозділів рівень професійної компетентності державних службовців Апарату, необхідність їх професійного навчання, планування форм та методів його проведення, разом з державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності;

організовує проведення підвищення рівня професійної компетентності персоналу на робочому місці, в навчальних закладах, інших установах чи організаціях (у тому числі за кордоном), готує пропозиції щодо закупівлі необхідних послуг та опрацьовує проекти відповідних угод (договорів);

бере участь в організації практики, стажування та ознайомчих занять студентів (слухачів) вищих навчальних закладів у структурних підрозділах Апарату;

здійснює з питань своєї компетенції інформаційне наповнення бази даних автоматизованої системи «Кадри» та оприлюднення інформації на веб-сайті Верховної Ради України;

розглядає звернення та інформаційні запити громадян, народних депутатів України, їх помічників-консультантів, працівників Апарату та надає в установленому законодавством порядку інформацію з питань, що належать до компетенції відділу;

бере участь у здійсненні контролю за додержанням державними службовцями вимог, передбачених законом України “Про  державну службу”, розпоряджень Голови Верховної Ради України і Керівника Апарату з питань компетенції відділ.

 

Співробітники відділу

 

Гнатенко Валентина Вячеславівна

головний консультант

 

тел : (044) 255-25-63

 

Московчук Олександр Костянтинович

головний консультант

 

тел: (044) 255-21-14

 

Поліщук Ірина Вікторівна

головний консультант

 

тел: (044) 255-27-83

 

Томнюк Василь Мілітійович

головний консультант

 

тел: (044) 255-22-40

 

Цісарук Тетяна Іванівна

головний консультант

 

тел: (044) 255-33-95

 

Шевчук Любов Сергіївна

головний консультант

тел: (044) 255-25-05

 

 

ДОБІР ПЕРСОНАЛУ

РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ

СТАЖУВАННЯ

 

© Верховна Рада України 1994-2019
інформаційна підтримка — Управління кадрів
програмно-технічна підтримка — Управління комп'ютеризованих систем

Окремі функції сайту працюють у тестовому режимі