company logo
УПРАВЛІННЯ КАДРІВ
АПАРАТУ ВР УКРАЇНИ
company logo06 червня 2018, 11:40

Відділ кадрового забезпечення помічників-консультантів народних депутатів України


ПІП, посада

Контактні дані

 


 

Ярмак

Катерина Михайлівна

керівник відділу

 

 

 

тел: (044) 255-30-54

E-mail: yarmak@v.rada.gov.ua

 

 

    Основні напрямки діяльності:

 

       здійснює кадрове забезпечення помічників-консультантів народних депутатів України, прикріплених для кадрового та фінансового обслуговування до Апарату;

забезпечує оформлення документів про прийняття на роботу, переведення на іншу посаду, звільнення з роботи помічників-консультантів народних депутатів України, готує проекти розпоряджень з цих питань;

здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та вкладишів до них, формуванням особових справ помічників-консультантів народних депутатів України, своєчасним внесенням змін до них та ознайомленням з ними цих осіб;

оформляє  довідки з місця роботи, листки тимчасової непрацездатності, готує для засвідчення копії документів та підтверджує підписи  помічників-консультантів народних депутатів України;

забезпечує підготовку проектів розпоряджень про надання відпусток, веде облік використання відпусток помічниками-консультантами народних депутатів України;

здійснює обчислення загального трудового та страхового стажу;

готує інформацію про кількісний та якісний склад помічників-консультантів народних депутатів України;

здійснює інформаційне наповнення та використання автоматизованої системи «Кадри» з питань компетенції відділу;

готує відповіді на звернення помічників-консультантів народних депутатів України та громадян, надає необхідну консультативну допомогу помічникам-консультантам народних депутатів України з питань, що належать до компетенції відділу;

відповідає за оформлення та облік посвідчень помічників-консультантів народних депутатів України;

розглядає листи, інформаційні запити щодо помічників-консультантів народних депутатів України, готує в установленому законодавством порядку інформацію з питань, що належать до компетенції відділу;

здійснює контроль за виконанням актів законодавства та розпоряджень Голови Верховної Ради України і Керівника Апарату з питань компетенції відділу;

забезпечує у встановленому порядку ведення діловодства у відділі та готує документи для здачі до архіву.

 

Співробітники відділу

 

ПІП, посада

Контактні дані

 

Волошин Марія Іванівна

головний консультант

 

 

тел: (044) 255-37-20

 

 

Грицишин Мирослава Михайлівна

головний консультант

 

 

тел: (044) 255-29-36

 

 

 

Микитченко  Галина Омелянівна

головний консультант

 

 

тел: (044) 255-23-46

 

 

 

Плингеу Лілія Іванівна

головний консультант

 

 

тел: (044) 255-29-18

 

 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОМІЧНИКІВ-КОНСУЛЬТАНТІВ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ

 

© Верховна Рада України 1994-2019
інформаційна підтримка — Управління кадрів
програмно-технічна підтримка — Управління комп'ютеризованих систем

Окремі функції сайту працюють у тестовому режимі