company logo
УПРАВЛІННЯ КАДРІВ
АПАРАТУ ВР УКРАЇНИ
company logo08 червня 2018, 16:11

Відділ з питань запобігання корупції


ПІП, посада

Контактні дані

  

 

 

 

  Основні напрямки діяльності:

 розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням в Апараті, а також здійснює контроль за їх проведенням;

вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів серед працівників Апарату та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб Апарату, вносить керівництву  пропозиції щодо усунення таких ризиків, забезпечує роботу Комісії з оцінки корупційних ризиків;

надає  структурним підрозділам Апарату та окремим працівникам  роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

здійснює у встановленому законодавством порядку контроль своєчасності подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування народними депутатами України  та працівниками Апарату;

забезпечує організацію проведення спеціальних перевірок відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад в Апараті та осіб, призначення на посади яких здійснюється Верховною Радою України, та готує довідки за їх результатами;

веде облік працівників Апарату, притягнутих до відповідальності за  вчинення корупційних правопорушень;

взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників Апарату до вчинення  корупційних правопорушень або правопорушень пов’язаних з корупцією;

повідомляє у письмовій формі керівника Апарату, а у разі необхідності спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень  працівниками Апарату;

забезпечує підготовку проекту Антикорупційної програми в Апараті та здійснює моніторинг її виконання;

може залучатися до проведення:

експертизи проектів законодавчих актів, організаційно-розпорядчих документів, що готуються (опрацьовуються) в Апараті  з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

внутрішнього аудиту Апарату в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

 

Співробітники відділу

 

ПІП, посада

Контактні дані

 

Зеленська Любов Василівна

головний консультант

 

 

тел: (044) 255-22-38


 

 

Мартиненко Оксана Олександрівна

головний консультант

 

 

тел: (044) 255-23-83


 

 

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ


© Верховна Рада України 1994-2019
інформаційна підтримка — Управління кадрів
програмно-технічна підтримка — Управління комп'ютеризованих систем

Окремі функції сайту працюють у тестовому режимі