company logo
УПРАВЛІННЯ КАДРІВ
АПАРАТУ ВР УКРАЇНИ
company logo17 лютого 2023, 14:08

Нормативно-правові актиЗакони


Конституція України

Закон України "Про Регламент Верховної Ради України"

Кодекс законів про працю України

Закон України "Про статус народного депутата України"

Закон України "Про комітети Верховної Ради України"

Закон України "Про державну службу"

Закон України "Про запобігання корупції"

Закон України "Про відпустки"

Закон України "Про захист персональних даних"

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Закон України "Про звернення громадян"

Закон України "Про інформацію"

Закон України "Про державні нагороди України"

Закон України "Про очищення влади"

 

Постанови Верховної Ради України


Постанова Верховної Ради України від 29 серпня 2019 року № 19-IX "Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання"

Постанова Верховної Ради України від 05 лютого 2019 року №2675-VIII "Про Премію Верховної Ради України молодим ученим"

Постанова Верховної Ради України від 05 лютого 2019 року №2676-VIII "Про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук"

Постанова Верховної Ради України від 07 грудня 2017 року №2243-VIII "Про деякі питання реалізації статті 48 Закону України "Про державну службу" в Апараті Верховної Ради України"


Постанова Верховної Ради України від 17 березня 2016 року №1035-VIII "Про заходи з реалізації рекомендацій щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України"


Постанова Верховної Ради України від 05 липня 2001 року №2541-III "Про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України"


Постанова Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року №379/95-ВР "Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України"

 


Розпорядження Голови Верховної Ради України


Розпорядження Голови Верховної Ради України №1241-к від 20 грудня 2021 року "Про затвердження Положення про секретаріат комітету Верховної Ради України"


Розпорядження Голови Верховної Ради України №19 від 08 лютого 2021 року "Про деякі питання забезпечення документообігу у Верховній Раді України в електронній та паперовій формах"


Розпорядження Голови Верховної Ради України №899-к від 07 грудня 2020 року "Про затвердження Положення про секретаріат депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді України"


Розпорядження Голови Верховної Ради України №43 від 03 лютого 2020 року "Про забезпечення реалізації положень Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України»


Розпорядження Голови Верховної Ради України №734 від 20 листопада 2014 року "Про внесення змін до Положення про Апарат Верховної Ради України"


Розпорядження Голови Верховної Ради України №368 від 04 травня 2000 року "Про Подяку Голови Верховної Ради України"


 

Розпорядження Керівника Апарату Верховної Ради України


Розпорядження Керівника Апарату Верховної Ради України від 19 вересня 2022 року №1649-к "Про затвердження Положення про професійне навчання державних службовців Апарату Верховної Ради України"


Розпорядження Першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України від 28 листопада 2018 року №1746-к "Про Порядок проходження стажування в Апараті Верховної Ради України"


Розпорядження Керівника Апарату Верховної Ради України від 31 травня 2011 року №2941 "Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат"

Розпорядження Першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України від 29 квітня 2016 року №1043-к "Про службу управління персоналом в Апараті Верховної Ради України"


Розпорядження Керівника Апарату Верховної Ради України від  03 березня 2006 року № 610 "Про затвердження Порядку проходження практики (стажування) в Апараті Верховної Ради України"


Укази Президента України


Указ Президента України від 19 лютого 2003 року №138/2003 "Про Порядок представлення до нагородження   та вручення державних нагород України"


Указ Президента України від 29 червня 2001 року №476/2001 "Про почесні звання України"


 

Постанови Кабінету Міністрів України


Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 року № 446 "Деякі питання здобуття освіти та професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"


Постанова Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року №106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад"


Постанова Кабінету Міністрів України від 25 січня 2018 року №24 "Про впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2018 році"


Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року  №640 "Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців"


Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року  №15 "Питання оплати праці працівників державних органів"


Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №306 "Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями"


Постанова Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 року №270 "Про затвердження Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток"


Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року  №246 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби"


Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №230 "Про затвердження Порядку відкликання державного службовця із щорічної відпустки"


Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. №171 "Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"


Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №563 "Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади"


Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року №789 "Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування"


Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. №728 "Про Почесну грамоту Кабінету Міністрів України"


Постанова Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 року №1262 "Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил"


Постанова Кабінету Міністрів України від 04 березня 1996 року №287 "Про затвердження Положення про умови матеріального забезпечення осіб, направлених за кордон на навчання та стажування"

 


Розпорядження Кабінету Міністрів України


Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №1025-р "Про затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади"


Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2014 року №1066-р "Деякі питання проведення перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади"


 

Інше


Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 15 жовтня 2019 року №188-19 “Про затвердження Методики визначення та проведення аналізу потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування”


Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 26 листопада 2019 року № 211-19 “Про затвердження Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування”

 

Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 12 грудня 2019 року № 226-19 Про затвердження Порядку нарахування кредитів ЄКТС за результатами професійного навчання

 

Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 12 грудня 2019 року № 227-19 “Про затвердження Порядку визнання документів та результатів навчання за програмами підвищення кваліфікації, а також участі у заходах з обміну досвідом”


Наказ національне агентство України з питань державної служби від 05 серпня 2016 №158 "Про затвердження загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування"


Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 22 березня 2016 року №64 "Про затвердження Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців"


Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 3 березня 2016 року №48 "Про затвердження Порядку стажування державних службовців"


Наказ Міністерства праці України від 29 липня 1993 року №58 "Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників"
© Верховна Рада України 1994-2024
інформаційна підтримка — Управління кадрів
програмно-технічна підтримка — Управління комп'ютеризованих систем

Окремі функції сайту працюють у тестовому режимі