company logo
УПРАВЛІННЯ КАДРІВ
АПАРАТУ ВР УКРАЇНИ
company logo03 січня 2023, 15:15

Нормативно-правові акти, якими Апарат керується при організації підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Апарату


Стаття 48 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII "Про державну службу"

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 року № 1262 “Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил” (із змінами).

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 року № 287 “Про затвердження Положення про умови матеріального забезпечення осіб, направлених за кордон на навчання та стажування” (із змінами).

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 216 “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)” (із змінами).

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789 Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю Публічне управління та адміністрування галузі знань Публічне управління та адміністрування”(із змінами).

Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 3 березня 2016 року № 48 Про затвердження Порядку стажування державних службовців, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 березня 2016 року за № 439/28569.

Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 02 листопада 2022 року № 107-22 Про затвердження Вимог до змісту і структури програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2022 року за № 1434/38770.

Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 15 жовтня 2019 року №188-19 “Про затвердження Методики визначення та проведення аналізу потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2019 року за № 1157/34128.

Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 26 листопада 2019 року № 211-19 “Про затвердження Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 2 січня 2020 року за № 5/34288.

Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 12 грудня 2019 року № 226-19 Про затвердження Порядку нарахування кредитів ЄКТС за результатами професійного навчання, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2019 року за № 1288/34259.

Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 12 грудня 2019 року № 227-19 “Про затвердження Порядку визнання документів та результатів навчання за програмами підвищення кваліфікації, а також участі у заходах з обміну досвідом”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2019 року за № 1289/34260.© Верховна Рада України 1994-2023
інформаційна підтримка — Управління кадрів
програмно-технічна підтримка — Управління комп'ютеризованих систем

Окремі функції сайту працюють у тестовому режимі