company logo
УПРАВЛІННЯ КАДРІВ
АПАРАТУ ВР УКРАЇНИ
company logo07 лютого 2023, 10:00

Види, форми підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Апарату та сайти закладів освіти


Професійне навчання державних службовців здійснюється за такими видами та формами:
  • навчання у магістратурі, аспірантурі, докторантурі за спеціальностями, спрямованими на провадження професійної діяльності на державній службі в Апараті, у тому числі в галузі знань “Публічне управління та адміністрування”;
  • підвищення кваліфікації за загальними професійними (сертифікатними) програмами;
  • підвищення кваліфікації за спеціальними професійними (сертифікатними) програмами;
  • підвищення кваліфікації за загальними короткостроковими програмами;
  • підвищення кваліфікації за спеціальними короткостроковими програмами;
  • стажування з відривом від служби від одного до шести місяців на іншій посаді державної служби в Апараті, в іншому органі державної влади або за кордоном;
  • навчання за кордоном; самоосвіта, у тому числі шляхом онлайн-навчання на веб-платформах, здійснення наставництва тощо;
  • обмін досвідом в Україні та за кордоном;
  • інші види та форми професійного навчання, спрямовані на забезпечення виконання завдань та обов’язків, визначених у посадових інструкціях державних службовців, нормативних і розпорядчих актах.

Сайти навчальних закладів, установ та організацій

© Верховна Рада України 1994-2024
інформаційна підтримка — Управління кадрів
програмно-технічна підтримка — Управління комп'ютеризованих систем

Окремі функції сайту працюють у тестовому режимі