company logo
УПРАВЛІННЯ КАДРІВ
АПАРАТУ ВР УКРАЇНИ
company logo17 жовтня 2018, 10:44

Призначення на посаду

 
Перелік документів, які подаються до Управління кадрів
Апарату Верховної Ради України при укладанні трудового договору

1. Особова картка державного службовця встановленого зразка
    Особовий листок по обліку кадрів (для працівників патронатної служби та працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування;
3. Автобіографія;
4. Рекомендації щодо написання автобіографії;
5. Оригінал та копія паспорта громадянина України;
6. Оригінал та копія облікової картки платника податків (окрім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це    відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);
7. Оригінал та копії документів про освіту з додатками, науковий ступінь, вчене звання;
8. Оригінал трудової книжки (у разі наявності);
9. Оригінал та копія військового квітка (у разі наявності);
10. Фотокартка розміром 4x6 у двох примірниках та на електронному носії;
11. Копії документів про надані пільги (у разі наявності);
12. Довідка про результати проведення перевірки (у разі її проведення) відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" або її завірена в установленому порядку копія;
13. Довідка про результати перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади" або її завірена в установленому порядку копія;
14. Копія свідоцтва про одруження (у разі зміни прізвища);
15. Довідка форм ОК-7 для обчислення страхового стажу;
16. Довідка з попереднього місця роботи про використання основної та додаткових відпусток, у тому числі відпустки без збереження заробітної плати, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та про виплату грошової компенсації за невикористану відпустку;
17. Заява про призначення на посаду;
18. Згода на збір і обробку персональних даних;
18. Інформація особи, яка претендує на посади державних службовців про працюючих в Апараті близьких йому осіб.
© Верховна Рада України 1994-2023
інформаційна підтримка — Управління кадрів
програмно-технічна підтримка — Управління комп'ютеризованих систем

Окремі функції сайту працюють у тестовому режимі